Biber Gazı Eğitimi

Biber Gazı Kullanımı Eğitimi; Güvenlik Komisyonu tarafından

Silahsızdan Silahlıya Geçiş Eğitimi

Silahsız özel güvenlik eğitimi sertifikasına sahip bireyleri

Silahsız Özel Güvenlik Kursu

18 yaşını doldurmuş olan ve en az ilköğretim (ortaokul) mezu

Silahlı Özel Güvenlik Kursu

21 yaşını doldurmuş olan ve en az lise mezunu bireylerin kat